De Federatie hecht eraan om in nauwe samenwerking met de verenigingen de belastingservice goed vorm te gaan geven. De federatie wil zich inzetten voor de ondersteuning van verenigingen bij het verlenen van de service aan hun leden bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Binnen de verenigingen van onze Federatie is veel kennis en ervaring met het verzorgen van de belastingservice aan hun leden. Het is voor de Federatie van belang om deze kennis en ervaring te bundelen en te verspreiden. Via het creëren van een landelijk netwerk met provinciale coördinatoren belastingservice zal dit vorm worden gegeven. In samenwerking met deze coördinatoren willen we komen tot verdere ondersteuning en deskundigheidsbevordering van belastinghulpen.

Ter ondersteuning van het bovenstaande heeft het bestuur van de Federatie regelmatig overleg met medewerkers van de belastingdienst.

Voor meer informatie zie de <<Nieuwsbrief 6>>

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier