FASv geeft geen stemadvies

Vanuit de FASv zullen we geen stemadvies uitbrengen. De FASv wil graag een politiek neutrale organisatie zijn die opkomt voor de belangen van gepensioneerden, in de ruimste zin van het woord.

Op welke politieke partij een individueel lid stemt is een persoonlijke keuze. Elk lid maakt zijn of haar individuele afweging welke belangen zwaarder of lichter wegen.
Op de informatiedag van de NVOG zal een uitgebreide toelichting worden gegeven op de diverse programma’s van de politieke partijen als het gaat om:

* Pensioenen
* Zorg / welzijn
* Inkomen / koopkracht

Ook zal er een vergelijking van diverse partijprogramma’s worden gepubliceerd.
Wij hopen op die wijze onze leden goed te informeren zodat elk lid een afgewogen keuze kan maken voor een politieke partij.
We respecteren daarbij de mening van elk individueel lid.

admin

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier