Algemeen
Op verschillende manieren kan er korting worden verkregen op de premie ziektekosten.

Medio november 2017 zullen de verzekeraars hun premie 2018 bekend maken. Het is een rekensom om te zien welke verzekeraar voor u – financieel gezien – het gunstigst is.
Echter, de Consumentenbond waarschuwt voor de gevaren van een budget verzekering. Goedkoop, maar niet alle kosten zijn gedekt. Goedkoop kan duurkoop zijn. Kijk ook naar de inhoud van een verzekering.
In veel gevallen hebben oudere verzekerden al een collectiviteitskorting. Via hun voormalige werkgever, een organisatie waarvan ze lid zijn, de gemeente, een thuiszorgorganisatie, etc.
Niet iedereen zal daarom gebruik hoeven te maken van een collectiviteitskorting via de FASv.
Daarnaast is er een verzekeraar, DSW, die helemaal geen korting geeft, omdat de premie (zonder korting) soms al lager is dan bij andere verzekeraars die wel korting aanbieden. Het blijft een heel gepuzzel. Wel of geen korting en daarnaast de verschillen in kortingen.
Soms geeft een verzekeraar iemand die alles zelf via internet regelt een korting die nog hoger is dan een collectiviteitskorting.
Sommigen zullen veel zorgverzekeraars digitaal bezoeken en overstappen naar de verzekeraar die het beste bij hem of haar past. De reden zal een mix zijn van prijs (goedkoop) en inhoud (dekking voor ingeschatte kosten). Zo’n keuze wordt individueel bepaald.

Collectiviteitskorting via de FASv
De collectiviteitskorting via de FASv is vooral bedoeld voor de ouderen die een groot vertrouwen in hun ‘eigen’ ziektekostenverzekeraar hebben en weinig behoefte hebben om van verzekeraar te veranderen. Zij kijken vooral of via de FASv eenzelfde korting kan worden geboden als de ouderenvereniging waarvan zij afscheid namen of nemen.

Reeds vóór de Startbijeenkomst van de FASv was de eerste vraag: hoe zit het met premiekorting ziektekostenverzekering? Voor veel zelfstandige algemene seniorenverenigingen – al dan niet in oprichting – was dit de belangrijkste vraag om te worden beantwoord. Voor veel verenigingen was het verkrijgen van een collectiviteitskorting via de FASv een voorwaarde om (a) überhaupt een zelfstandige vereniging op te richten en (b) om lid te worden van de FASv. Immers, hun achterban (ouderen) gaf aan alleen dan lid te willen worden van een nieuwe plaatselijke vereniging als daarbij tevens een collectieve premiekorting op de zorgverzekering was geregeld (gegarandeerd).
De FASv regelde ook voor 2018 bij een groot aantal verzekeraars collectieve premiekortingen voor zorgverzekeringen. In vorige nieuwsbrieven kreeg u hierover informatie.
Binnenkort maken de verzekeraars de premie 2017 bekend. In de periode daarna kunnen verzekerden overstappen naar een andere verzekeraar, dan wel bij hun huidige verzekeraar kenbaar te maken dat ze overstappen van de ene collectiviteit naar een andere.
Dat laatste gebeurt onder meer als iemand overstapt van de ene ouderenbond naar een zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenvereniging die is aangesloten bij de FASv.
De FASv kan voor een groot aantal verzekeraars collectiviteitskorting aanbieden. Voor ouderen kan dit het moment zijn om hun lidmaatschap van de ene bond te wisselen voor die van een plaatselijke, algemene seniorenvereniging.
Opzeggen van die ene bond dient overigens tijdig te gebeuren. Vóór 1 december 2017.

Overzicht van collectiviteitskortingen

Verzekeraar Collectiviteitsnr. Korting basis Korting aanvullend Korting tandarts
CZ 4126319 5% geen geen
De Friesland 407200 6%[1]  6%  
Salland 1340 7%  7%  7%
Avero Achmea[2] 209012512 7,5% 10% 10%
Delta Lloyd 22426 8% 10% 10%
OHRA 864 6%[3]   6%   6%
ONVZ 9063 3%   7%   7%
Univé 13299 8% 10% Goed;Beter;Best geen
VGZ 17810 8% Ruime- en Eigen Keuze;5% Goede Keuze en VGZ Vitaal[4] 10% VGZ Goed,

Beter en Best

 
Zorg & Zekerheid 28331 7%  7% partnerregeling[5]
Zilveren Kruis[6] 207077596 5% 10% 10%
PMA-Menzis[7] geen 7% Basis en Basisvrij 10% Extra verzorgd 10% tandverzorging 250, 500 en 750

Overgangsfase van collectiviteitscontracten van NBvON naar FASv
In oktober 2016 ronde de FASv het overleg met de in het schema genoemde zorgverzekeraars af. Op een na sloten alle verzekeraars waarmee de NBvON in de afgelopen jaren een collectiviteitscontract had per 2017 een contract met de FASv.
Als verzekerden van een collectiviteitskorting via de FASv gebruik willen maken, kunnen ze nu reeds actie ondernemen. Een instructie en info per verzekeraar treft u hierna aan.
Veel verzekeraars hebben in hun administratief systeem de NBvON staan. In 2017 zal deze naam plaatsmaken voor FASv. In de tussentijd kunnen verzekerden, die op zoek zijn naar de
FASv-collectiviteit, deze naam vaak nog niet te vinden op de website van de verzekeraar. Wel de naam ‘NBvON’ of ‘Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland’ en/of het collectiviteitsnummer van betreffende verzekeraar. Naam en nummer van de NBvON kunnen verzekerden gebruiken om zich aan te melden voor een collectiviteitskorting bij de FASv[8].

In veel gevallen – ook als u niet bent verzekerd bij genoemde zorgverzekeraars – is het gemakkelijk om via de zorgvergelijker van de NBvON uw collectiviteitskorting te regelen of u als nieuwe verzekerde bij zo’n verzekeraar in te schrijven.
Kijk op onze <<FASv Zorgvergelijker 2017>> of <<NBvON zorgvergelijker 2016>> (of via de NBvON website, Zorg & Welzijn, collectiviteitskorting ziektekostenverzekering). Tevens wijzen wij u op de <<Nieuwsbrief 4 van 14 november 2016>>

[1] Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%
[2] Avero Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep
[3] Vanaf 2015 is de collectiviteitskorting van OHRA via de Thomagroep geregeld. Het kortingspercentage is 6% en niet 7% zoals eerder per abuis werd genoemd.
[4] Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle aanvullende verzekeringen.
Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.
[5] Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een kan gebruikt worden door de ander.
[6] Het Zilveren Kruis sluit in 2017 geen contract met de FASv. De korting blijft gelden voor verzekerden die lid zijn van de NBvON.
[7] Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering 2017
[8] In de huidige overgangsfase zijn de leden van de FASv ambtshalve tevens lid van de NBvON. Echter, met een beperkt lidmaatschap dat alleen geldt voor de collectiviteitskorting premie ziektekostenverzekeringen die via de NBvON kan worden verkregen.

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier