Welkom bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)
De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) is de jongste landelijke ouderenorganisatie in Nederland.

De (potentiele) leden van de FASv zijn zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. De meeste verenigingen ontstonden als een doorstart van plaatselijke afdelingen van de ANBO. De eerste zelfstandige verenigingen werden in 2012 opgericht in Oost-Nederland en organiseerden zich onder de naam Nieuwe Bond van Ouderen Nederland (NBvON). Eind 2015 kwam de grootste groeispurt. Medio 2018 zijn 79 verenigingen aangesloten bij de FASv.

De formele oprichting van de FASv vond op 29 september 2016 plaats en op 12 mei 2017 werd de eerste Federatieraad gekozen. Op 29 november 2017 benoemde de Federatieraad het eerste gekozen bestuur. De FASv is een ouderenorganisatie met groeipotentie.

Waar doen we het voor?
De FASv heeft als missie:

  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De FASv tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doel en missie;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
  • het aangaan van samenwerking op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
  • het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het lidmaatschap van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

Kijk voor meer informatie over Zorg & Welzijn, Belangenbehartiging, Inkomen, Wonen & Mobiliteit en andere diensten door op de buttons boven aan deze pagina te klikken.

Bent u nog geen lid van een plaatselijke, zelfstandige seniorenvereniging? Klikt u dan even op de button Verenigingen en daar vind u de nodige contactinformatie van een seniorenvereniging bij u in de buurt.

Erik Triemstra, wnd. voorzitter FASv

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN

IN HET NIEUWS

Torenhoge kosten langdurige zorg drukken zwaar op senioren

Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van senioren- en gepensioneerden- organisaties. De eigen bijdrage kan oplopen tot meer dan duizend euro per maand voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen. ‘Onrechtvaardig’, zo oordelen KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv. Ingrijpen is nodig. In opdracht van de vijf organisaties deed Regioplan onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De resultaten van het onderzoek kunt u hier lezen. Het onderzoek keek naar negen verschillende typen huis- houdens van AOW-gerechtigden. Lees verder...

Overzicht: dit verandert er aan je zorg- verzekering in 2020

Met Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt wat er allemaal verandert aan de zorgverzekering in 2020. De zorgpremie stijgt met ongeveer drie euro per maand en de korting op collectieve zorgverzekeringen gaat omlaag. Maar er is ook goed nieuws: de basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen en medicijnen. En het eigen risico blijft op 385 euro.   De zorgpremie stijgt met drie euro per maand. De zorgverzekering is de afgelopen jaren flink duurder geworden. En ook voor 2020 verwacht het kabinet een hogere premie. De jaarpremie voor een basisverzekering is volgend jaar 1.421 euro. Dit jaar was dat nog 1.384 euro. Dit is overigens een schatting van het kabinet; uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de definitieve zorgpremie voor 2020. Korting collectieve zorgverzekering gaat van 10 naar 5 procent. Veel Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via hun werkgever. Met een collectieve zorgverzekering krijg je korting op de premie. Maar die korting gaat in 2020 omlaag, van 10 naar 5 procent. Dit besloot de minister al in 2018. De basisverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid:
 • Een logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moeten.
 • Geen eigen risico meer voor een begeleidingstraject om te stoppen met roken.
 • Geneeskundige zorg door een specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
 • Er komt meer ruimte voor de vergoeding van dure medicijnen.
Een volledig overzicht van alle wijzingen vind je op de speciale zorgverzekering 2020 pagina op Independer.nl. Bron: Independer

Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

PERSBERICHT KNVG en NVOG van 26 april 2019 Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg

De Nederlandse gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel onvoldoende vertegenwoordigd.’ Lees verder: 2019-04-26 PB - Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg

Hoeveel geven wij uit aan zorg?

In de laatste maand van het jaar is er traditioneel veel aandacht voor de zorgpremies.

Hoeveel gaat de premie omhoog? Loont het om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Toch dekken de opbrengsten van deze premies maar een vijfde van onze totale zorguitgaven. Waar komt het geld voor de zorg nog meer vandaan en waaraan geven we het uit?
Artikel uit FD 12-12-2018 (meer…)

Torenhoge kosten langdurige zorg drukken zwaar op senioren

Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van senioren- en gepensioneerden- organisaties. De eigen bijdrage kan oplopen tot meer dan duizend euro per maand voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen. ‘Onrechtvaardig’, zo oordelen KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv. Ingrijpen is nodig. In opdracht van de vijf organisaties deed Regioplan onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De resultaten van het onderzoek kunt u hier lezen. Het onderzoek keek naar negen verschillende typen huis- houdens van AOW-gerechtigden. Lees verder...

Overzicht: dit verandert er aan je zorg- verzekering in 2020

Met Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt wat er allemaal verandert aan de zorgverzekering in 2020. De zorgpremie stijgt met ongeveer drie euro per maand en de korting op collectieve zorgverzekeringen gaat omlaag. Maar er is ook goed nieuws: de basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal vergoedingen en medicijnen. En het eigen risico blijft op 385 euro.   De zorgpremie stijgt met drie euro per maand. De zorgverzekering is de afgelopen jaren flink duurder geworden. En ook voor 2020 verwacht het kabinet een hogere premie. De jaarpremie voor een basisverzekering is volgend jaar 1.421 euro. Dit jaar was dat nog 1.384 euro. Dit is overigens een schatting van het kabinet; uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de definitieve zorgpremie voor 2020. Korting collectieve zorgverzekering gaat van 10 naar 5 procent. Veel Nederlanders hebben een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via hun werkgever. Met een collectieve zorgverzekering krijg je korting op de premie. Maar die korting gaat in 2020 omlaag, van 10 naar 5 procent. Dit besloot de minister al in 2018. De basisverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid:
 • Een logeervergoeding van 75 euro per nacht voor mensen die minimaal drie dagen achter elkaar naar het ziekenhuis moeten.
 • Geen eigen risico meer voor een begeleidingstraject om te stoppen met roken.
 • Geneeskundige zorg door een specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
 • Er komt meer ruimte voor de vergoeding van dure medicijnen.
Een volledig overzicht van alle wijzingen vind je op de speciale zorgverzekering 2020 pagina op Independer.nl. Bron: Independer

Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

PERSBERICHT KNVG en NVOG van 26 april 2019 Gepensioneerden slaan alarm met brieven, radiocampagne en petitie

Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg

De Nederlandse gepensioneerden hebben geen vertrouwen meer in de pensioenonderhandelaars. Dat zeggen de organisaties van gepensioneerden in brieven aan de minister van Sociale Zaken, werkgeversorganisaties en de vakbeweging en in een petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. Omdat de vakbeweging vooral de belangen van de werkenden behartigt, zijn de belangen van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel onvoldoende vertegenwoordigd.’ Lees verder: 2019-04-26 PB - Vertrouwen in pensioenonderhandelaars is weg

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier