Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door middel van deze mededeling willen wij als FASv uw aandacht vragen voor onderstaand.
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere vereniging – groot én klein – voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat vergt aanpassingen aan ICT, interne procedures en contracten. Bestuur en vrijwilligers dienen te worden geïnstrueerd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat controleren en kan hoge boetes opleggen.
Lees meer