Het besloten deel van deze website is toegankelijk voor het federatiebestuur, federatieraadsleden en bestuursleden van aangesloten verenigingen. Deze personen kunnen toegang krijgen door zich eerst te registreren.
De registratieknop kunt u vinden naast de knop “Besloten deel”.

Na registratie ontvangt u inloggegevens waarmee u kunt inloggen in het besloten deel van deze website.
De inlogknop kunt u ook vinden naast de knop “Besloten deel”

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier