De FASv betrapt de ANBO op leugens

De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk om (weer) lid van de ANBO te worden.
De Ouderenvereniging Deventer stelde de FASv onlangs op de hoogte dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO ontvingen met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. Geen lid, geen korting.
De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp van de FASv. De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden.

De ANBO stelt dat alleen leden van de ANBO korting zorgpremie bij Salland kunnen krijgen. Dat is onjuist. Ook leden van verenigingen die zijn aangesloten bij de FASv krijgen premiekorting bij Salland. De Ouderenvereniging Deventer is aangesloten bij de FASv. Dus: voor hun leden geldt de kortingsregeling.

De brief van de ANBO is bewust gericht aan oud-ANBO-leden. Dat is ongepast en onwenselijk. Onze opvatting is dat er onbevoegd gebruik is gemaakt van een (oud) adressenbestand. Dat is o.i. in strijd met de privacyregels.
De FASv eist van de ANBO om te stoppen met het intimideren van oud-leden en om deze op valse gronden proberen over te halen om weer lid te worden.

De reactie van de ANBO is: ‘Naar onze mening is onze brief een leuke, wervende brief. Wij zien geen verdere aanleiding te reageren op de inhoud van uw brief.’
De FASv vindt de reactie van de ANBO stuitend. Ouderen bedriegen met onware berichtgeving en zo ouderen bewust op het verkeerde been te zetten met als enig doel: leden ‘werven´. De wervingsbrief is misleidend. De ANBO is in deze wervingsactie niet te goeder trouw.

Eint Ockels,
Interim-voorzitter FASv

In de bijlagen ziet u:

  1. De ANBO-brief aan leden van de Ouderenvereniging Deventer van 4 juli 2017
  2. De FASv-brief aan de ANBO van 13 juli 2017
  3. De e-mailreactie van de ANBO op de e-mail verzending FASv-brief van 13 juli 2017

 

 

admin

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier