De bestuursleden formeel gekozen door de Federatieraad.

Naam Email
Vacant
Voorzitter
voorzitter@fasv.nl
Erik Triemstra
Vice-voorzitter
eriktriemstra@home.nl
Vacant
Secretaris 
Tijdelijk
info@fasv.nl
Paul van Vliet
Penningmeester
penningmeester@fasv.nl
Marianne Vrielink-v.Dam
Bestuurslid
hmvrielink@hotmail.com

vacature

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier