De bestuursleden formeel gekozen door de Federatieraad.

Naam Email
Erik Triemstra
Wnd. voorzitter
voorzitter@fasv.nl
Erik Triemstra
Vice-voorzitter
vicevoorzitter@fasv.nl
Koos Graniewski
Secretaris
graniewski@planet.nl
Paul van Vliet
Penningmeester
penningmeester@fasv.nl
Marianne Vrielink-v.Dam
Bestuurslid
hmvrielink@hotmail.com

vacature

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier