Oproep deelname enquête Pensioenen

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) houden op 19 november 2018 een debatmanifestatie over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees van SZW.

Tijdens deze manifestatie zullen ook, en met name, de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals wij die als gezamenlijke ouderenorganisaties op 25 februari 2017 hebben vastgesteld, aan de orde komen.

Ter onderbouwing van deze stellingname willen we voorafgaand aan de debatmanifestatie onze/uw leden enquêteren over deze criteria.

Het is de bedoeling dat de leden via u geïnformeerd en opgeroepen worden om aan deze digitale enquête mee te doen.

Klik op onderstaande link om de enquête te starten (u moet de ctrl toets ingedrukt houden en op de link klikken):

De unieke link voor de NVOG is

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nvog

Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, organiseert deze enquête en zal de gegevens die zij via een digitale link van onze/uw leden ontvangen verwerken, analyseren en rapporteren.

De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd.

FASv

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier