Welkom bij onze nieuwe Federatie van Seniorenverenigingen (FASv)

Als de belangenbehartiger komt de FASv op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg, Welzijn, Inkomen en Mobiliteit.
Wij denken niet in groter en meer, maar geloven in het toevoegen van kwaliteit.Onze Federatie bestaat uit zelfstandige verenigingen. We zijn in oktober 2016 gestart met enkele verenigingen en verwachten in 2017 door te groeien naar vele aangesloten leden.

Er is een lichtvoetig verband tussen lokale verenigingen om samen een gezicht te tonen en gezamenlijke belangen te behartigen, plaatselijk, regionaal of landelijk. Wij zorgen voor kortingen op premies zorgverzekeringen door collectieve contracten, belasting invulservice, en een mogelijkheid tot gebruik maken van een ledenadministratiesysteem.

Wij stimuleren plaatselijke belangenbehartiging in samenwerking met andere seniorenbonden.
De NVOG behartigt namens ons in samenwerking met andere ouderenbonden de landelijke belangen. Vertegenwoordigers van ons participeren ook binnen de NVOG.

De aangesloten verenigingen ontwikkelen zich als “de favoriete ontmoetingsplek”. Wij kunnen, maar dat hoeft niet, desgewenst ondersteuning bieden. Het leefbaarheidsinitiatief van onze aangesloten verenigingen beslaat een dorp, stad of kerngebied. Iedere vereniging geeft een volstrekt eigen invulling aan het plaatselijk functioneren. Het sociale component is de Haarlemmer olie van het succes van onze ontmoetingsplaatsen.

Heeft u interesse om u als vereniging aan te sluiten bij onze Federatie óf wilt u –als individu – lid worden van één van onze verenigingen neem dan contact met de desbetreffende vereniging of met ons op, via info@fasv.nl .

Max Meiboom, voorzitter FASv

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier