Zorg in beweging

In 2015/2016 werd door het Zorginsituut Nederland op verzoek van de regering een groot onderzoek gedaan wat
er in de zorgorganisatie en zorgopleidingen moest veranderen om de zorg in 2030 nog kwalitatief uitvoerbaar,
toegankelijk en betaalbaar te houden. Lees hier <<het volledige bericht>>

FASv

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier