Welkom bij onze nieuwe Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

Als de belangenbehartiger komt de FASv op voor alle ouderen in Nederland op het gebied van Zorg, Welzijn, Inkomen en Mobiliteit.
Wij denken niet in groter en meer, maar geloven in het toevoegen van kwaliteit.
Onze Federatie bestaat uit zelfstandige verenigingen. We zijn in oktober 2016 gestart met enkele verenigingen en verwachten in 2017 door te groeien naar vele aangesloten leden.
Er is een lichtvoetig verband tussen lokale verenigingen om samen een gezicht te tonen en gezamenlijke belangen te behartigen, plaatselijk, regionaal of landelijk.

Wij zorgen voor kortingen op premies zorgverzekeringen door collectieve contracten, belasting invulservice, en een mogelijkheid tot gebruik maken van een ledenadministratiesysteem.
Wij stimuleren plaatselijke belangenbehartiging in samenwerking met andere seniorenbonden.
De NVOG behartigt namens ons in samenwerking met andere ouderenbonden de landelijke belangen. Vertegenwoordigers van ons participeren ook binnen de NVOG.
De aangesloten verenigingen ontwikkelen zich als “de favoriete ontmoetingsplek”. Wij kunnen, maar dat hoeft niet, desgewenst ondersteuning bieden.

Het leefbaarheidsinitiatief van onze aangesloten verenigingen beslaat een dorp, stad of kerngebied. Iedere vereniging geeft een volstrekt eigen invulling aan het plaatselijk functioneren. Het sociale component is de Haarlemmer olie van het succes van onze ontmoetingsplaatsen.
Heeft u interesse om u als vereniging aan te sluiten bij onze Federatie óf wilt u –als individu – lid worden van één van onze verenigingen neem dan contact met de desbetreffende vereniging of met ons op, via info@fasv.nl .

Eint Ockels
Voorzitter interim bestuur

CHRONOLOGISCH OVERZICHT ACTIVITEITEN 2016

IN HET NIEUWS

De FASv betrapt de ANBO op leugens

Persbericht 17 juli 2017 De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk om (weer) lid van de ANBO te worden. De Ouderenvereniging Deventer stelde de FASv onlangs op de hoogte dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO ontvingen met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. Geen lid, geen korting. De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp van de FASv. De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden. (meer…)

Federatieraadsvergadering

Na exact 1 jaar, na de startbijeenkomst, is er op 12 mei 2017 de 1e federatieraadsvergadering. De bijbehorende stukken zullen na de eerstvolgende bestuursvergadering worden verzonden naar de aangesloten verenigingen.

FASv geeft geen stemadvies

Vanuit de FASv zullen we geen stemadvies uitbrengen. De FASv wil graag een politiek neutrale organisatie zijn die opkomt voor de belangen van gepensioneerden, in de ruimste zin van het woord. (meer…)

De FASv betrapt de ANBO op leugens

Persbericht 17 juli 2017 De ANBO zet leden van onafhankelijke seniorenverenigingen onder valse voorwendsels onder druk om (weer) lid van de ANBO te worden. De Ouderenvereniging Deventer stelde de FASv onlangs op de hoogte dat leden van hun vereniging een brief van de ANBO ontvingen met de strekking: u moet weer lid van de ANBO worden om de korting zorgpremie bij zorgverzekeraar Salland te behouden. Geen lid, geen korting. De leden waren in paniek. De Ouderenvereniging Deventer vroeg hulp van de FASv. De ANBO-brief is volgens de FASv intimiderend, onjuist, onvolledig en waarschijnlijk in strijd met de privacyregels waaraan ook de ANBO is gebonden. (meer…)

Federatieraadsvergadering

Na exact 1 jaar, na de startbijeenkomst, is er op 12 mei 2017 de 1e federatieraadsvergadering. De bijbehorende stukken zullen na de eerstvolgende bestuursvergadering worden verzonden naar de aangesloten verenigingen.

FASv geeft geen stemadvies

Vanuit de FASv zullen we geen stemadvies uitbrengen. De FASv wil graag een politiek neutrale organisatie zijn die opkomt voor de belangen van gepensioneerden, in de ruimste zin van het woord. (meer…)

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier