Ferwerderadiel
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)
nog geen website
r.ruben@upcmail.nl
Heerenveen
Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen e.o. (OOVH e.o)
www.oovh.nl
oovhsecr@gmail.com
 

Federatieraadsleden

A. van der Wal
Vacant
06-48718149
Vacant
walvanderag@kpnmail.nl
Vacant

Belastingcoördinator:
W. (Willem) de Boer  wde-boer@outlook.com 

 

 

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier