Ferwerderadiel
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)
nog geen website
r.ruben@upcmail.nl
Heerenveen
Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen e.o. (OOVH e.o)
www.oovh.nl
oovhsecr@gmail.com
Menameradiel
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging O.N.S.
nog geen website
m.hellingh@upcmail.nl


Federatieraadslid provincie Friesland:
De heer A. van der Wal  walvanderag@kpnmail.nl

Belastingcoördinator:
W. (Willem) de Boer  wde-boer@outlook.com 


 

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier