Ferwerderadiel
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)
r.ruben@upcmail.nl
Heerenveen
Onafhankelijke Ouderen Vereniging Heerenveen e.o. (OOVH e.o)
h.j.kuipers.001@hetnet.nl
Menameradiel
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging O.N.S.
m.hellingh@upcmail.nl

Belastingcoördinator:
W. (Willem) de Boer  wde-boer@outlook.com 

Federatieraadslid provincie Friesland:
De heer A. van der Wal vanderwal60@kpnmail.nl

 

Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij ons contactformulier